Utworzenie “kopalni”

Dodano więcej kopalni do wspólnoty górników, aby łatwiej znaleźć bloki.